Glupiser


  • Den som elsker seg selv har sjelden rivaler

  • Gutter er som blomster - i skogen er de ville

  • Ikke overvinn alle fristelser, det er ikke sikkert de kommer tilbake

  • Led meg ikke inn i fristelsen, jeg kan gå selv

  • De fleste kloke mennesker dør unge, jeg føler meg ikke helt bra jeg heller...

  • Det er bedre å hoppe i det sure eplet, enn å gå med rent mel bak øret over den varme grøten etter vann...

  • Elsk meg når jeg fortjener det minst, det er da jeg trenger det mest

  • Jo eldre jeg blir, dess mer tviler jeg på at visdommen kommer med årene

  • Hvis du ser etter feil, bruk ikke kikkert men speil


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar