The Wall


Ser du skrifta på veggen?
Ser du hva det står?
Sier det deg noe om hvor verden går?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar